"Το παράδοξο είναι ότι όταν αποδεχθώ
τον εαυτό μου για αυτό που είμαι,
τότε ακριβώς μπορώ να αλλάξω"
Carl Rogers

Υπηρεσίες

Επικοινωνήστε μαζί μας